Vzdelávanie pre odborné tímy

Systém starostlivosti o deti v riziku v školskom prostredí – práca odborného tímu v škole (odborní zamestnanci v MŠ, ZŠ, SŠ, výchovní poradcovia, asistenti, pedagogickí pracovníci) – ako riešiť náročné prípady detí v riziku, ako podporovať inkluzívne vzdelávanie, ako spolupracovať v odbornom tíme, sieťovanie s ďalšími inštitúciami, rozdeliť si úlohy, koordinovať tím, prepájať sa s učiteľmi a vedením, ako robiť chyby a reflektovať ich, intravízia, supervízia, prípadové štúdie (4 mesačný víkendový kurz, 60 hodín, cca. 20 ľudí).


Prihláška na vzdelávanie

KALENDÁR

AKTUÁLNE