Trauma rešpektujúci prístup

TRVANIE PROJEKTU: 1. 11.2023 – 30. 10. 2024.

Cieľom je sieťovanie dvoch susedných krajín pôsobiacich v oblasti inkluzívneho vzdelávania s cieľom prepájať spoločne nadobudnuté poznatky zo vzdelávania v traumu rešpektujúcom prístupe v školách.  Traumu rešpektujúci prístup je založený na komplexnej práci s deťmi počas vzdelávacieho procesu a neuropsychologických poznatkoch.

P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 3

Partner projektu

Society for All, z. s. (SOFA) podporuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania v českom vzdelávacom systéme. Združuje neziskové organizácie, zástupcov akademickej obce, zástupcov škôl, rodičov i mladých ľudí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí veria, že spoločné vzdelávanie je cestou k súdržnej a prosperujúcej spoločnosti.

logo SOFA

Projekt „ Trauma rešpektujúci prístup“ je realizovaný zmluvou č. 2023-1-SK01-KA210-SCH-000155275
o poskytnutí grantu Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v rámci vzdelávacieho programu Európskej únie Erasmus+.

logo partner europska unia

Aktivita je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra a Society for All v rámci Erasmus+ projektu Trauma rešpektujúci prístup. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

O projekte

Pandémia ani vojna nás nešetrili a dôsledky sa nám ukazujú každý deň v školách – zhoršené duševné zdravie, rastúce napätie a nárast náročného správania. Vnímame, že všetci potrebujeme podporu a zaslúžime si láskavú trpezlivosť, aby sme naberali sily a dokázali ťarchu týchto časov premeniť na užitočnú skúsenosť. V projekte spolu s českým partnerom Society for all sme presvedčení, že existuje spôsob, ako to dosiahnuť  a práve preto sme rozbehli spoločný projekt s názvom Trauma rešpektujúci prístup.
V rámci projektu pracujeme spolu s partnerom na naplnení týchto cieľov:

  • aktívne prepájanie dvoch národných expertných organizácii dvoch najbližších spojeneckých krajín v EÚ v tej istej téme inkluzívneho vzdelávania,
  • podrobnejšie zdieľanie a prenos know how oboch organizácii medzi sebou pre skvalitnenie práce na národnej úrovni,
  • etablovanie a implementovanie výsledkov projektu PorT – Trauma rešpektujúceho prístupu do vzdelávania na národnej úrovni – cez školenia, výcviky, materiály, videá
  • advokačná a informačná kampaň na podporu detí s traumou, znevýhodnením, utečencov (najmä detí z Ukrajiny) pri ich začleňovaní a vytváraní bezpečnej klímy v triedach
Trauma respektujuci pristup ilustracia Inklucentrum

Porozumenie sebe a porozumenie druhým prispieva k bezpečiu v školách.

Realizované aktivity

Inklucentrum bude aj naďalej prinášať užitočné informácie z oblasti traumu rešpektujúceho prístupu v podobe článkov, vzdelávaní a prekladov zo zahraničnej praxe.

Články a videá

Zuzana Krnáčová a Mária Jaššová o Emocionálnom bezpečí – prečo je také dôležité?

Diskusia v spolupráci s Komenského inštitútom a Society for All: Ako pôsobí stres na mozog a správanie dieťaťa.

Počúvame sa v školách dostatočne? Verejná diskusia na tému duševného zdravia. Zuzana Krnáčová, artepsychoterapeutka a liečebná pedagogička z Inklucentra a Naďa Navarová, špeciálna pedagogička na Základnej škole Riazanská.

Iniciatíva #Načúvajme si bola témou novinárskych raňajok pre médiá, verejnosť a zapojené organizácie.

Vzdelávanie:

P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 4
P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 3
P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 2
P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 1
P21 Trauma respektujuci pristup vzdelavanie 5