1. Home
  2. Portál
  3. Metodické články
Metodické články

Metodické články

Mýty o hodnotení

Každá ďalšia jednotka alebo päťka, pochvala či pokarhanie, dvojka zo správania či poznámka nás opätovne vedie k otázke: Quo vadis hodnotenie?...